Roghnaigh rogha cárta tuairisce

Roghnaigh teangaOiriúnaigh clúdach an chárta tuairisce

Cliceáil sna boscaí thíos chun an leathanach taobh amuigh atá ar taispeáint a athrú. Tá gach réimse roghnach ach amháin ainm na scoile.

Roghnaigh dath an chló:

Painéal tosaigh

Ainm na scoile:
Meirge nó íomhá:
Teideal:
Rang:
Tréimhse tuairiscithe:
Téacs breise:
Spás d\'ainm an pháiste:

Painéal cúil

Sonraí teagmhála na scoile
Ainm:
Seoladh:
Teileafón:
Ríomhphost:
Láithreán gréasáin:
Meabhrán do thuismitheoir: Aimsigh tuilleadh eolais

Painéal istigh ar chúl

Mana na scoile ar barr:
Íomhá:

Téacs breise:

An bhfuil tú ag comhlánú an cárta tuairisce le peann?

Tuairisc ar:

Do pháiste mar fhoghlaimeoir
Forás sóisialta agus pearsanta do pháiste

Roinn breithiúnais an mhúinteora trí úsáid a bhaint as:

Cliceáil ar na tábanna corcra ar an gcárta tuairisce atá á thaispeáint chun méid aon bhosca insinte a athrú.
Roghnaigh scála:
Athraigh na ceannteidil thíos:

Cliceáil ticbhosca chun aon cheannteideal a chur isteach/a bhaint amach.

Cliceáil i mbosca chun an téacs a athrú agus do cheannteideal féin a chruthú.

Do pháiste mar fhoghlaimeoir
Forás sóisialta agus pearsanta do pháiste

Tuairisc ar:

Mar a d’fhoghlaim do pháiste i gcaitheamh na bliana
Conas cur leis an tacaíocht a thugann tú do do pháiste ina c(h)uid foghlama

Roinn breithiúnais an mhúinteora trí úsáid a bhaint as:

Roghnaigh scála:

Cliceáil i ngach bosca chun an téacs a athrú agus do thuairiscín rátála féin a chruthú.

Athraigh na ceannteidil thíos:

Cliceáil ticbhosca chun aon cheannteideal a chur isteach/a bhaint amach.

Cliceáil i mbosca chun an téacs a athrú agus do cheannteideal féin a chruthú.

Mar a d’fhoghlaim do pháiste i gcaitheamh na bliana
Conas cur leis an tacaíocht a thugann tú do do pháiste ina c(h)uid foghlama

Tá bosca tráchta insinte ar fáil.

Tuairiscigh torthaí trialacha caighdeánaithe:

Cliceáil ticbhosca chun aon cheannteideal a chur san áireamh/a bhaint as. Cliceáil i mbosca chun an téacs atá curtha ar fáil a athrú.

Tuairisc ar shonraí eile:

Cliceáil na ticbhoscaí chun ceannteidil a chur san áireamh/a bhaint amach. Cliceáil sa bhoscaí chun an téacs a athrú.

Tinreamh chun dáta

Déan rogha.

Íoslódáil do chárta tuairisce saincheaptha

Comhghairdeachas, tá do chárta tuairisce cruthaithe agat.

Cliceáil thíos chun do chárta tuairisce a íoslódáil agus a shábháil.

Íoslódáil Cárta Tuairisce Rang a 6 deireadh na bliana

Comhghairdeachas, tá clúdach Chárta Tuairisce Rang a 6 saincheaptha agat.

Cliceáil thíos chun do chárta tuairisce a íoslódáil agus a shábháil.

Cliceáil thíos chun ‘Comhlánú Cárta Tuairisce Rang a 6: Treoir do mhúinteoirí bunscoile’ a íoslódáil agus a shábháil.

Ní mór JavaScript a úsáid leis an gCruthaitheoir Cárta Tuairisce. Féach ar cháipéisíocht do bhrabhsalaí Idirlín chun treoracha a fháil maidir leis an gcaoi JavaScript a chasadh air.